Pompele de căldură deservesc centrale pentru tratarea aerului (CTA) Wolf, câte două în fiecare celulă, cu funcționare în recirculare, pentru asigurarea răcirii și dezumidificării pe timp de vară și încălzirii pe timp de iarnă.

Pe timp de vară pompele de căldură furnizează agent termic la 2°C către doua baterii de răcire în fiecare CTA. Pentru atingerea temperaturii și umidității relative optime, aerul este ulterior reîncălzit într-o baterie de încălzire, alimentată cu apă caldă de pe circuitul secundar al pompei de căldură, reutilizând astfel căldura extrasă din spațiul deservit.
Sistemul instalat va permite în permanență accesul la agent termic cald sau rece, atât iarna cat și vara, în funcție de necesitățile de climatizare în cadrul programelor de cercetare ce se vor desfășura în aceste unități de producție agricolă experimentală.

În perioada următoare instalația va fi testată în diverse scenarii de lucru, în funcție de necesitățile experimentelor desfășurate în seră. Deja observăm în funcționare atingerea și depășirea parametrilor de selecție, în special atingerea unor diferențe de temperatură mari între primar și secundar, capacitate specifică agentului R290.

Proiectul se înscrie în eforturile de reducere a dependenței de sursele clasice de climatizare a instalațiilor agricole și reducere a costurilor cu energia primară, cu efect pozitiv asupra mediului, permițând ulterior replicarea soluției și in alte locații, inclusiv în practică.

Agentul frigorific folosit este R290 (propan), agent frigorific natural, monocomponent, cu impact redus asupra mediului (coeficient GWP – global warming potential subunitar). Astfel, soluția propusă de EuroKlimat contribuie la decarbonizarea economiei și reducerea consumului de energie primară.

Pentru aplicații industriale și comerciale cu R290, Jetrun EnergoEco oferă întreaga gama de pompe de căldură și chillere EuroKlimat aer-apă sau apă-apă cu puteri până la 700 kW per unitate, cascadabile.
Pentru utilizatorii rezidențiali, Jetrun oferă gama de pompe de căldură aer-apă monobloc Wolf CHA sau CHC de 7, 10 sau 16 kW, capabile sa dezvolte temperaturi pe tur de până la 60C, adaptate climei din România.