Skip to main content
search
BlogNoutati

Cogenerarea pe gaz natural în construcțiile civile și industriale

By 29/11/2018No Comments

Principiul cogenerării se referă la producerea energiei termice şi mecanice, concomitent, cu acelaşi combustibil, în aceleaşi instalaţii. Energia mecanică produsă se poate transforma în energie electrică prin intermediul generatoarelor electrice sau poate fi utilizată în mod direct pentru funcționarea diverselor echipamente. Energia termică obținută sub formă de agent termic la 90C și gaze de evacuare fierbinți poate fi utilizată pentru acționarea unui chiller cu absorbție, situație care se vorbește deja despre trigenerare.

Avantajele cogenerării

Unul dintre principalele avantaje ale cogenerării constă în creșterea randamentului total prin folosirea parţială sau totală a căldurii reziduale, care, în alte condiții, este eliberată în atmosferă. Eficiența crescută din punct de vedere termic generează o economisire a combustibilului utilizat și o eficiență energetică care tinde spre 90%, în contrapondere față de producerea separată a căldurii şi a energiei electrice.

Sectorul construcțiilor poate beneficia de avantajele cogenerării în aplicații în care este nevoie de energie electrică și termică, atât cald, cât și frig, în mod constant, pe tot parcursul unui an. Industria alimentară, industria maselor plastice, cosmetice și detergenți, industria materialelor de construcții – sunt doar câteva domenii în care cogenerarea și trigenerarea se pot implementa cu succes.

În ceea ce privește clădirile civile, pentru a folosi și în timpul verii energia termică produsă de grupurile de cogenerare, se recomandă implementarea soluțiilor de trigenerare prin adaugarea la sistem a unui chiller cu absorbție. În acest fel, grupurile de cogenerare pot funcționa la eficiență maximă tot timpul anului și se reduce substanțial încărcarea rețelei electrice publice prin reducerea necesarului electric pentru chillerele clasice cu compresor.

În această situație, sistemul de cogenerare reprezintă soluția potrivită, în special datorită următoarelor avantaje:

1. Evitarea supra-încărcării rețelelor electrice centralizate, mai ales în zonele de dezvoltare accelerată unde rezerva de putere electrică disponibilă este redusă, dar accesul la rețeaua de gaz natural este facil.

2. În opoziție cu o soluție de producere separată a energiei termice și electrice, prin cogenerare se obţine un randament global de cca 90% (energie electrică şi termică).

3. Dacă prin cogenerare se înlocuiește energia electrică produsă în centrale termo-electrice pe combustibil solid sau lichid, se reduc considerabil emisiile poluante / MWh consumat, costurile financiare și de mediu asociate cu transportul combustibilului, a zgurii şi a cenuşii evacuate.

4. În egală măsură, se poate vorbi despre funcționarea automatizată și cvasi-autonomă a sistemului, precum și despre reducerea necesarului de personal pentru supraveghere și intervenții zilnice.

Pentru implementarea în practică a soluțiilor de cogenerare, proprietarii sau administratorii construcțiilor industriale pot avea în vedere un sistem de cogenerare Wolf Powersystems, Terra Grandis 400 – 2.000 kWe cu funcționare pe gaz natural. Soluția germană este completă și cuprinde: grup motor MWM și generator sincron cu sistem automat de sincronizare cu rețeaua electrică, grup de schimbătoare de căldură cu hidraulică aferentă, sistem de reglaj al amestecului de combustie și control al aprinderii, precum și un sistem de automatizare și protecție.

În cazul în care este nevoie de o putere electrică mai scăzută, o centrală de cogenerare pe gaz natural precum Wolf Powersystems GTK seria M 7 – 530 kWe de la Wolf GmbH poate îndeplini cu succes cele mai stricte condiții tehnice. Instalațiile de cogenerare Wolf Powersystems din gama GTK utilizează motoare termice pe gaz MAN pentru acționarea directă a unui generator electric sincron Marelli. Energia termică este recuperată din circuitul de răcire al motorului și din sistemul de evacuare a gazelor arse pentru a furniza agent termic de până la 900 C. Apa caldă poate fi utilizată ca agent termic pentru aplicații de confort sau industriale, dar și pentru acționarea unui chiller cu absorbție în instalații de trigenerare.

Având în vedere dimensiunile unei construcții industriale și nevoile sale specifice, un sistem de cogenerare/trigenerare pe gaz natural reprezintă varianta care asigură simultan necesarul de energie electrică, energie termică sau de frig. Tehnologia de ultimă generație, automatizarea completă și numeroase opțiuni tehnice fac din instalațiile de cogenerare pe gaz natural una dintre soluțiile momentului pentru proprietarii construcțiilor industriale și civile.

Leave a Reply

Close Menu